BRF Vattuormen 20

Fastigheten byggdes mellan åren 1907 och 1909.
Vattuormen 20 ligger på Norr Mälarstrand 22 - 24 / Kungsholms Hamnplan 1.

 

 

Foto från 1909

Arkitekt var Hagström & Ekman, byggmästare P. Sundahl och byggherre var Fastighets AB Vattuormen/E Nathorst-Böös.


Fastigheten är framförallt känd för de s.k. von Sydowska morden som inträffade den 7 mars 1932.

2010 förvärvade bostadsrättsföreningen fastigheten av Svenska Bostäder. I fastigheten finns formellt 31 bostadslägenheter (samtliga bostadsrätter) och 6 lokaler.