BRF Vattuormen 20

Trivselregler

Huvudprincip för föreningens medlemmar och hyresgäster är att ljud som kan spridas till andra lägenheter ska undvikas mellan klockan 23.00 och 07.00.

Om medlem eller hyresgäst vill ha en sen fest ska omkringboende underrättas om planerade festtider.