BRF Vattuormen 20

Andrahandsuthyrning

 

Generella regler för andrahandsuthyrning finner du hos Fastighetsägarna

Speciellt för Vattuormen 20 gäller följande:

Policy för andrahandsuthyrning Vattuormen 20

För att hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens samtycke och ansökan ska vara skriftlig. På ansökan ska det tydligt framgå varför lägenheten ska hyras ut, till vem den ska hyras ut och under hur lång tid den ska hyras ut. Styrelsen lämnar skriftligt besked om sitt beslut.

Om du hyr ut din lägenhet till någon utan tillstånd från föreningen riskerar du att förlora din rätt till din bostadsrätt. Detta gäller även om lägenheten upplåts till någon annan utan att du tar ut hyra.

För att du ska få en andrahandsuthyrning godkänd så måste du ange skäl för denna uthyrning, som till exempel:

Andra liknande orsaker kan prövas av styrelsen.

När du hyr ut din lägenhet i andra hand är det du som ägare av bostadsrätten som är ansvarig gentemot föreningen för att avgiften betalas in i tid och att det inte uppstår andra störningar.

I en ansökan om andrahandsuthyrning måste du alltid uppge vem du vill hyra ut till.

En godkänd andrahandsuthyrning gäller bara i max 1 år. Därefter måste en ny ansökan göras.