BRF Vattuormen 20

Barnvagnsförråd

 

Plats för barnvagnar finns i särskilda utrymmen på entréplanet, bredvid hissarna.

OBS!  Enligt gällande brandregler får barnvagnar inte ställas i entréerna.