BRF Vattuormen 20

Cykelförråd

På innergården finns förråd med tak för cyklar. Gården nås från Kungsholms hamnplan. Portlåset fungerar mellan 08.00 och 19.00. Övriga tider används portnyckeln. Den inre grinden i gången liksom entrédörren öppnas inifrån med en knapp på väggen.

Observera! Cyklar får inte ställas inne i eller utanför entrén, utom på trottoaren där särskilda "cykelpelare" eller cykelställ placerats av Stockholms Stad.