BRF Vattuormen 20

Ekonomisk förvaltare

Vår ekonomiska förvaltare är

Fastighetsägarna Service AB
Box 12 871
112 98 STOCKHOLM

VÄXEL 08-617 75 00

Internet: www.fastighetsagarna.se

Fakturor till föreningen ska ställas till

Brf Vattuormen 20
c/o ref 093 33
FE 236
838 73 FRÖSÖN

Om  du har frågor angående autogiro, årsavgifter m.m. kontakta Fastighetsägarna.

Vid överlåtelser faktureras köparen:
2,5% av prisbasbeloppet + moms  = 1120:- plus moms (2018)

Vid uttag av pantbrev faktureras:
1,0% av prisbasbeloppet + moms  = 448:- plus moms (2018) per pantbrev