BRF Vattuormen 20

Förråd

I fastigheten finns källarförråd, ett till varje bostadsrätt. Styrelsen har en lista över vilket förråd som upplåts till respektive lägenhet. 

OBS!  Ställ inte möbler och annat utanför förråden!