BRF Vattuormen 20

Försäkring

Fastigheten är fullförsäkrad med Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring. Försäkringsgivare: Söderberg & Partners/Protector.

Här kan du läsa mer om det gemensamma bostadsrättstillägg som ingår i vår försäkring.

Extra bostadsrättstillägg kan ändå behövas i din hemförsäkring. Kontrollera med ditt försäkringsbolag!

Observera att skador alltid ska anmälas till det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring.