BRF Vattuormen 20

Grovsopor

Grovsopor lämnas i kommunens återvinningscentraler vid t.ex Bromma flygplats. Se www.stockholm.se

Vid Preem-macken nedanför Kungsholmstorg kan miljöfarliga rester (färg m.m) och batterier lämnas.

Grovsopor får naturligtvis inte lämnas i gångarna i källaren.

Behållare för glas, tidningspapper, plast, metallburkar och kartonger finns på parkering vid kajen.