BRF Vattuormen 20

Hissar

Korgarna i föreningens båda hissar har renoverats och är känsliga för repor. Vid lägenhets-renoveringar ska därför byggmaterial etc i första hand bäras.

Om detta inte är praktiskt möjligt ska hisskydd monteras. Annars finns risk för att korgen skadas.

Hissen är utrustad med en ljusridå som stannar hissen om något kommer för nära dörren. Undvik därför att köra hissen med gods utan att någon person samtidigt är i hissen.

Om någon av hissarna stannat eller annat akut problem uppstår: Ring det larmnummer som är angivet i hissen (08-618 4848).

Service av hissarna utförs av Hissen AB