BRF Vattuormen 20

Huvudnyckel

För att komma in i soprum med "karusellmatning" krävs huvudnyckel.

För att komma in i vatten- och värmecentral (fjärrvärme) liksom hissmaskinrum krävs speciella nycklar. Dessa nycklar har den tekniske förvaltaren, hissföretaget samt styrelsen.

Speciell nyckel krävs också för hänglåsen på elskåp med mätare i källaren. Denna nyckel har den tekniske förvaltaren och styrelsen.