BRF Vattuormen 20

Information till mäklare

 

Nedan har vi samlat information om föreningen. Om du har frågor - kontakta styrelsen

Bredband och TV: Föreningen har avtal med Telenor. Bredband och kabel-tv (basutbud) ingår i årsavgiften.

Föreningen tog över fastigheten 2010 från Svenska Bostäder och klassificeras som en äkta bostadsrättsförening.

Föreningen upplåter idag 30 bostäder med formellt 32 bostadsrätter och innehar 6 lokaler för uthyrning.

Försäkring: Fastigheten är försäkrad till fullvärde hos Söderberg & Partners/Protector.

Vår förvaltare fakturerar köparen:
2,5 % av prisbasbeloppet + moms vid överlåtelse = 1120:- plus moms (2018)
1,0 % av prisbasbeloppet + moms per pantbrev = 448:- plus moms (2018)

Större reparationer och underhåll:
 
Fasadrenovering mot Norr Mälarstrand/Kungsholms hamnplan 2006
Renovering av balkonger/höjning av balkongräcken 2006
Renovering av delar av tak 2006
Renovering av hisskorgar och nya maskinerier 2006
Renoveringar av entréer - puts, dörrar och belysning 2006
Stamrenovering 2010/2011/2012
Ny värmecentral   2011
Ny fastighetscentral och nya el-stigare 2011
Byte av gamla elcentraler till skåp med automatsäkringar 2011/2012
Termostatventiler installerade på lägenhetsradiatorer 2012
Installering av fibernät till samtliga lägenheter 2012/2013
Renovering av trapphus/entréer 2013/2014
Renovering av ventilationskanaler 2015/2016/2017. Godkänd OVK för alla bostäder utom en (där man inte haft tillträde). Vissa ventilationsarbeten i lokaler återstår.
Hissinredning upprustad 2017
Rostiga plåttak på innergården utbytta 2017.
Pigtrappor målade 2017
OVK slutligt godkänd för båda fastigheterna 2018
Hissmotor och övrigt hissmaskineri i NM24 bytt 2018
Fönster och balkongdörrar mot gatan ommålade 2018
Källargångar, soprum och barnvagnsförråd ommålade 2018

Ekonomisk_plan 2010.pdf

Stadgar 2016-05-17


Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2019