BRF Vattuormen 20

Regler för ombyggnad/renovering

Om du ska göra en ombyggnad eller renovering ska du lämna in en anmälan om detta till styrelsen i god tid.

Vilka regler som gäller framgår av föreningens stadgar:

                      Stadgar

Speciellt viktigt är det att avstängning av vatten aviseras i god tid och att arbetet utförs på tider som minimerar störningar för övriga boende.

Samma regler gäller för våra lokalhyresgäster