BRF Vattuormen 20

Sophämtning

I trapphusen för köksentréer finns sopnedkast för hushållssopor. Soptunnorna töms regelbundet av kommunens entreprenör (Stockholms stad, Trafikkontorets avd Avfall) en gång per vecka.

Vid entréerna till NM 22 och NM 24 finns dessutom soprum (med två soptunnor) för de lägenheter som inte har anslutning till trapphusen för köksentréer. Soptunnorna där töms också de regelbundet av kommunens entreprenör, två gånger per vecka.

Kontakta någon i styrelsen om tömningen inte fungerar.