BRF Vattuormen 20

Teknisk förvaltare

Fastighetsägarna Service AB

Box 12 871
112 98 STOCKHOLM

VÄXEL 08-617 75 00

kundservice@fastighetsagarna.se

Stopp i avlopp, droppande kranar och liknande i allmänna utrymmen anmäls till Fastighetsägarna.

Även fel i lägenheterna kan anmälas men kommer att faktureras om du själv är ansvarig (se ansvar).

Felanmälan fel via telefon:

08-617 76 00 (telefontid måndag - torsdag 07.00-16.00, fredag 07.00-14.00)

Felanmälan akuta fel via telefon:

08-617 75 00 (telefontid fredag 14.00-16.00)
08-654 64 50 (jourtelefon övrig tid)

Felanmälan via e-post